skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Een vraag die u waarschijnlijk niet zo snel zult verwachten van de voorzitter van het Nationaal Groenfonds. Ik hoor u zelfs denken: “Daar is het Groenfonds toch voor opgericht?” Dat was destijds zeker de belangrijkste reden. Maar tijden veranderen en de groene uitdagingen van vandaag vragen om een andere aanpak. Hierbij staat het behalen van een brede ecologische impact voorop. Dat overstijgt het planten van bomen en graven van een paddenpoel. Daarom stel ik mezelf steeds vaker de vraag: is het financieren van natuur- en landschapsprojecten nog wel een kerntaak voor het Groenfonds? Ik leg u graag uit waarom.

Samen keuzes maken
Om het Nederland van morgen leefbaar te houden, staan we als samenleving voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame energie, de landbouw en circulaire economie. Stikstof-, fosfaat- en CO2- uitstoot moeten drastisch teruggebracht worden, om de biodiversiteit een kans op herstel te geven. Dat is geen nieuws, maar helaas nog altijd actueel. De overheid en het bedrijfsleven zullen heldere keuzes moeten maken om de – veelal ontoereikende – middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Als Groenfonds bevinden wij ons in eenzelfde situatie. Ondanks de onmisbare steun van het ministerie van LNV, dat ons vorige jaar extra investeringsruimte beschikbaar stelde, kunnen wij niet alle projecten financieren die zich bij ons melden. Ook wij moeten keuzes maken. En daarbij kijken wij met welke projecten we de grootste groene impact kunnen behalen per beschikbare euro.

Investeren in de basis
Enkele jaren terug hebben we als Groenfonds daarom bewust de omslag gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit. Van focus op het financieren van projecten voor meer hectaren natuur, ligt onze focus op projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Want wat heeft het voor zin om natuur aan te leggen als het grondwater wordt vervuild of een naastgelegen boerderij door te intensieve bedrijfsvoering te veel stikstof kan blijven uitstoten? Om de groene leefbaarheid en de biodiversiteit in Nederland te versterken, moeten we investeren in de basis en dat zijn onze ecosystemen bodem, water en lucht. Wij denken dat hier met onze investeringen het hoogste maatschappelijke rendement te behalen is.

Ingeslagen weg voortzetten
Een terugblik op de afgelopen jaren, bevestigt mij dat het Groenfonds de juiste keuzes maakt. Het zijn juist de projecten op het gebied van duurzame energie en circulaire economie die binnen onze financieringsportefeuille de grootste bijdrage leveren aan CO2-reductie en het terugdringen van andere schadelijke effecten voor het leefmilieu. Onze natuur- en landschaps­projecten doen dat in mindere mate, hoe maatschappelijk wenselijk en belangrijk ze ook zijn. Voor ons een reden om de ingeslagen weg voort te zetten en vast te houden aan onze Groenfondsaanpak: financieren van vernieuwende projecten met de grootste integrale groene impact.

Natuur en landschap als middel
Stopt het Groenfonds dan hele­maal met het financieren van natuur- en landschapsprojecten? Nee, zeker niet. Alleen is het aanleggen voor ons geen doel op zich meer. Net als bij de projecten van alle andere groene doeners die bij ons aankloppen, moet het in voldoende mate én op een vernieuwde en duurzame wijze bijdragen aan de integrale aanpak die wij voor ogen hebben.

Daarnaast blijven we natuurlijk
de provincies, de belangrijkste regisseurs en financiers van natuurprojecten in Nederland, faciliteren met (voor)financieringen en het beheer van specifieke fondsen. Dit doen we al voor de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.

Een groener normaal
Een passende financiering is en blijft essentieel voor het succes van elke transitieopgave en daarmee is het Groenfonds nog altijd meer nodig dan ooit. Vernieuwing is altijd spannend, ook voor banken, en daarbij kan het Groenfonds als (co)financier het verschil maken. En om dit verschil te kunnen blijven maken, moet onze focus liggen bij die projecten waarmee we het grootste maatschappelijke resultaat kunnen bereiken.
Ik hoop dat u met deze toelichting begrijpt waarom wij ons de vraag stellen of het financieren van natuur- en landschaps­projecten nog steeds een kerntaak van het Groenfonds is. Er is zoveel meer te doen dat nog meer helpt onze leefomgeving  te verbeteren.

In het afgelopen jaar bracht corona en de daarop volgende maatregelen wereldwijd veel tot stilstand. Juist de vernieuwende, groene projecten lieten zien dat de grote transitie opgaven geen vertraging op hoeven te lopen. Hopelijk kunnen we de komende maanden weer langzaam terugkeren naar het normale leven. Ik roep iedereen op om samen met het Groenfonds de schouders eronder te zetten en er een groener normaal van te maken!

Professor dr. Cees Veerman
Voorzitter Nationaal Groenfonds

Back To Top
Zoeken