Innovatiekracht

Het afgelopen jaar bleek eens te meer hoe belangrijk ‘groene doeners’ zijn voor het Nederland van morgen. Mensen voor wie coronamaatregelen of economische tegenwind geen reden waren om bij de pakken neer te zitten. Wat hen in mijn ogen bijzonder maakt, is iets wat ik het best kan omschrijven als ‘innovatiekracht’: een combinatie van slimme ideeën, creativiteit in uitvoering en vooral doorzettingsvermogen.
Ik kijk met gepaste trots terug op 2021, naar de projecten die we hebben gefinancierd en het verschil dat we met het Groenfonds als transitiefinancier hebben kunnen maken, juist bij die projecten waarmee we Nederland stap voor stap duurzamer maken. Samen met al onze klanten en relaties hebben we laten zien wat er wél kan!

In alle soorten en maten op zoek naar financiering

We zagen het afgelopen jaar ‘innovatiekracht’ in alle soorten en maten. Zo financierden we de eerste bio-LNG-installatie van Nederland. Het bedrijf gaat genoeg produceren om 13 miljoen wegkilometers van met name zwaar transport te verduurzamen. Een mooie ontwikkeling voor een distributieland als Nederland. Bij de financiering van de eerste CO2-neutrale champignonkwekerij zien we hoe een project gelijktijdig kan bijdragen aan meerdere maatschappelijke doelen. Zo is daar het verwerken van de reststromen tot een alternatief voor kunstmest een belangrijke stap richting kringlooplandbouw en het bedrijf wekt ook nog eens duurzame energie op.

Het zijn twee van de vele voorbeelden die illustreren hoe belangrijk vernieuwende ideeën zijn voor de transitieopgaven in Nederland. Want er is niet één oplossing. Het is zaak alle opties uit te proberen en de ‘innovatiekracht’ die in onze maatschappij zit op alle mogelijke manieren te stimuleren en te ondersteunen. De passende financiering – u weet wat ik ga zeggen – kan
daarbij niet ontbreken.

Nog steeds zijn reguliere banken en financiers, deels door gebrek aan relevante kennis en deels door strenge toezichtregels binnen de sector, terughoudend bij het financieren van echte vernieuwing. Of misschien ontbreekt het ze wel aan durf en moed – en dit bedoel ik prikkelend – om risico’s te nemen? Want ‘het anders willen doen’ gaat onvermijdelijk gepaard met kans op falen en verliezen. Bij het Groenfonds nemen wij weloverwogen deze risico’s als het maatschappelijk belang dit rechtvaardigt. Waar anderen afhaken, blijft het Groenfonds de aanjager, (co)financier en de partij die het ontbrekende stukje van de financieringspuzzel op tafel legt

Ook vernieuwing in overheidsbeleid

Gelukkig beperkt ‘innovatie­kracht’ zich niet alleen tot het bedrijfsleven. Het ministerie van LNV onderkent de noodzaak om anders naar de transitie in de landbouw te kijken. Zoals bij het beperken van stikstofuitstoot, wat slechts een van de vele uitdagingen is waar boeren en tuinders elke dag weer mee te maken hebben. Er zijn ook de hoge energieprijzen, uitbraken van vogelgriep, de wens om te verduurzamen en aandacht te geven aan de natuur om er een paar te noemen. Ook daarvoor is er niet één pasklare oplossing, zeker niet allemaal tegelijk. En toch gaan boeren en tuinders iedere dag weer aan het werk om te zorgen voor die hoogwaardige producten tegen relatief lage prijzen, wat wij met z’n allen zo gewoon zijn gaan vinden.

Blijf denken in kansen

Vorig jaar schreef ik hier over het belang het van het maken van keuzes en het investeren in de basis. Eind 2021 stond er een nieuw Kabinet op het bordes dat precies dát wil doen. Een kabinet met stevige ambities, zeker ook op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Met blijdschap las ik het coalitieakkoord: de noodzaak tot handelen is ook in Den Haag doorgedrongen. De actualiteit bevestigt onze afhankelijkheid van onder andere fossiele brandstoffen en kunstmest – en de buitenlandse leveranciers daarvan – en maakt extra duidelijk dat de transitie naar duurzaam keihard nodig is.

Het is zaak om deze ambities nu snel te vertalen naar werkbaar beleid en concrete plannen en om echt te investeren in ons Nederland van morgen. Het Groenfonds staat klaar om als ervaren financier en fondsbeheerder zijn bijdrage te leveren om dit beleid betaalbaar te maken met slimme financieringsoplossingen. Daarnaast roep ik iedereen op om te blijven denken in kansen en samen te laten zien wat er wél mogelijk is. Hierbij wens ik u veel ‘innovatiekracht’ toe!

Cees Veerman,
Voorzitter Nationaal Groenfonds