skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Al vijfentwintig jaar nemen wij financiële blokkades weg voor bijzondere groene projecten en zorgen voor de duurzame financiering van een groener en leefbaar Nederland. En gezien de wens van de overheid om beleid steeds meer privaat te financieren zijn wij relevanter dan ooit.

Helaas is onze financiële slagkracht beperkt en lopen we keer op keer aan tegen de grenzen van ons investeringsvermogen De vraag naar financiering is vele malen groter dan ons aanbod. Wij vinden het zorgwekkend dat er nog altijd onvoldoende aandacht is voor de financiering van echte vernieuwing.

Uit 25 jaar ervaring weten we hoe belangrijk een passende financiering is. Gebrek hieraan kan leiden tot stagnatie van onze gemeenschappelijke groene ambities. Nu is het moment om door te pakken en te investeren in een groener, duurzamer en toekomstbestendig Nederland!

Het Groenfonds zet zich als financier in voor een vitale groene leefomgeving. Wij financieren ondernemers in de transitie naar duurzamer evenwicht tussen economie & ecologie. Wij nemen u mee langs de belangrijkste cijfers van 2018

Al onze projecten hebben een aantoonbaar duurzaam en groen rendement voor onze leefomgeving. Ze dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Door onze financiering zijn andere partijen ook bereid om te participeren en financieren, waardoor een private cofinanciering ontstaat. Hiermee realiseren we gemiddeld een multiplier van 2,7 bij natuurprojecten zelfs 6,5 bij duurzaamheidsprojecten.

Door onze financiering zijn andere partijen ook bereid om te participeren en financieren, waardoor een private cofinanciering ontstaat. Hiermee realiseren we gemiddeld een multiplier van 2,7 bij natuurprojecten zelfs 6,5 bij duurzaamheidsprojecten.

Umincorp heeft een nieuwe techniek. Deze techniek is erop gericht om plastic, afkomstig uit afvalstromen, zoveel mogelijk op soortelijk gewicht te selecteren
(magnetic density separation (MDS)). Want ‘soort bij soort’ maakt de verschillende plastics beter te recyclen.

Hierdoor wordt het aantrekkelijker, want winstgevender, om plastic in te zamelen. En daardoor belandt er minder zwerfafval in de natuur! De financiering van het Groenfonds zorgde ervoor dat Umincorp kon opschalen en starten met de productie.

Rooftop Energy biedt zonnecentrales aan zakelijke klanten. Tot dan toe lege daken vormen voor eigenaren en/of huurders vanaf dag 1 een bron van inkomsten en voor heel Nederland komt de energietransitie op deze manier sneller dichterbij.

Sinds 2012 heeft Rooftop al 150 centrales geplaatst. Dankzij een nieuwe financieringsfaciliteit van het Groenfonds en BNG Bank kan het plaatsingstempo van de zonne-installaties de komende jaren flink worden opgevoerd.

Hoge grondprijzen vormen vaak een belemmering voor bedrijfsopvolging of de start van een boeren­bedrijf. Zeker als het de bedoeling is om duurzaam te boeren, waarbij de opbrengst per vierkante meter nu

eenmaal lager is. Een vernieuwende pachtconstructie, in de vorm van een landcoöperatie, biedt perspectief.
Zoals voor De Hooilanden, waar het Groenfonds de grondparticipaties voorfinancierde.

Noot is het eerste bedrijf in Nederland dat volledig met 100% elektrische personenauto’s een regiotaxi contract rijdt. Op het Laadplein bij station Amersfoort staan 40 laadpunten, waaronder een snellader, die de elektrische voertuigen van Noot in de regio

Amersfoort kunnen opladen. De auto’s worden geladen via slimme software, waarbij de taxi’s vooral ’s nachts worden geladen op het Laadplein en overdag meer gebruik wordt gemaakt van de snellader. De stroom die hierbij wordt gebruikt is ook duurzaam opgewekt. He

Drie gloednieuwe windmolens bij Vlissingen draaien volop. Windkracht 6 levert groene stroom aan zo’n 300 Zeeuwse bedrijven en organisaties. Een mooie stap in

de overgang naar duurzame energie. Het Nationaal Groenfonds hielp dit relatief kleinschalige windproject om de financiering rond te krijgen.

Sinds oktober 2018 krijgen nog eens 5000 huis-houdens in Lelystad de warmte in hun huizen via een biomassacentrale. Samen met een aantal andere partijen financiert het Groenfonds de uitbreiding van de biomassacentrale

Deze centrale wordt gestookt met duurzaam snoei- en dunningshout. Daarmee komt in Lelystad de energietransitie versneld dichterbij: voor hun warmte kan een grote wijk van het gas af.

Back To Top
Zoeken